Over ons

Ontwikkeling van vaccuum en grond zuigtechniek

Grondwerk is fysiek zwaar werk

De inzet van (mini-)gravers kan de fysieke belasting verminderen. De aanwezigheid van kabels en
leidingen in het te graven trace kan er echter voor zorgen dat er toch weer handmatig gegraven moet worden.
Dit zorgt voor extra fysieke belasting waardoor grondwerkers vaak last krijgen van hun rug.

Graafschade preventie

Om schades aan kabels en leidingen te voorkomen moet er in de nabijheid van kabels en leidingen vaak handmatig gegraven worden. Het beschadigen van een kabel of leiding kan gevaar opleveren voor de grondwerker en de nabije omgeving.

Naast de Veiligheid is ook het Kostenaspect belangrijk bij het voorkomen van schades.
Naast de kosten voor het repareren van de schade liggen de werkzaamheden vaak ook stil wat kan leiden tot Stagnatiekosten.

Daarnaast levert een schade ALTIJD overlast op voor de omgeving en eindverbruikers.

Oplossing

VW Air Products heeft een aantal producten ontwikkelt waardoor Grondwerkers met minder fysieke inspanning een beter resultaat (minder schades) kunnen bereiken.


Door de producten van VW Air Products te gebruiken kunnen grondwerkers veiliger, met meer plezier en met een gezonde rug langer hun werk blijven doen.

Maatschappelijk Verantwoord Grondwerken

Een beter resultaat, met minder inspanning!

 

Het grote voordeel van de producten is dat je machinaal kunt graven tot de kabels en leidingen en daarna de vacuümzuiger inzet.

Je hoeft niet te scheppen, het uitgekomen zand of grond blijft op locatie en je kunt na de werkzaamheden het uitgekomen zand of grond met de graafmachine weer terug plaatsen.